právo

červenec
02
2015
Josef Šíma

Ústavní soud v pasti

S JUDr. PhDr. Stanislavem Balíkem, předním českým právníkem a bývalým soudcem Ústavního soudu České republiky o disentech, které vychovávají i testují smysl pro humor, kvazi-ekonomických úvahách v nálezech ...

červen
05
2015
Harald Christian Scheu

Několik poznámek k návrhu uprchlických kvót v rámci Evropské unie

Evropská komise svým sdělením ze dne 13. května 2015 o tzv. „Nové agendě v migraci“ rozvířila poměrně emotivní debatu o roli členských států v azylové a migrační politice EU. Některé úvahy Evropské komise ...

duben
18
2015
Harald Christian Scheu

Hidžáb a kulturní konflikty

Dne 15. dubna 2015 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze konala konference o používání náboženských symbolů ve veřejném prostoru. Za účasti zástupců Kanceláře veřejné ochránkyně práv, pedagogů ...

duben
06
2015
Daniel Hanuš

Dítě – objekt či subjekt péče: Praktické a teoretické ohlédnutí po roce od rekodifikace soukromého práva

Dne 30. března 2015 se v prostorách atria budovy vysoké školy CEVRO Institut konala konference zaměřená na dítě a jeho postavení v soukromém právu s ohledem na péči, která je mu poskytována v rámci rodinně-právní ...

březen
30
2015
Josef Šíma

Lid má být chráněn před utrácením vlády

S JUDr. Miroslavem Syllou o vzniku české ústavy, přidělování dobra“ soudy, jež nahradilo ochranu soukromého vlastnictví, mlhavém konceptu veřejného zájmu a devastaci českého práva evropskou legislativ...

září
03
2014
Luboš Jemelka

Pár poznámek z praxe rozkladových komisí

V následujícím textu bych se chtěl pozastavit nad některými skutečnostmi týkajícími se činnosti rozkladové komise. Vedle charakteristiky této komise bych chtěl poukázat také na některé problémy, se kterými ...

srpen
09
2014
Luboš Jemelka

Nový zákon o kontrole a správní řád

Nový zákon o kontrole č. 255/2012 Sb., byl schválen dne 14. června 2012 a platnosti nabyl vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 19. července 2012. Účinnosti však nabyl až 1. ledna 2014. Důvodem pro toto odložení ...

1 2

nejčtenější