CI time je odborným analytickým portálem vysoké školy CEVRO Institut a společnosti CI Consult&Research. Přináší texty o aktuálních problémech doma i v zahraničí, informuje o pořádaných konferencích a publikuje výstupy odborných aktivit obou partnerů projektu. Součástí projektu je CEVRO Institut Interview, obsáhlý rozhovor s významnou osobností ze světa akademického, společensko-politického či sféry byznysu.

On-line archiv tištěné podoby CI time najdete na stránkách CEVRO Institutu a webu  CI Consult&Research.

nejčtenější

Rok Novak

EU as a Hayekian federation

About conservative case for EU, much needed reforms to cope with nationalism and pragmatic conservation of monetary union...

Rok Novak

EU jako hayekovská federace

O konzervativních argumentech pro Evropskou unii, nutných reformách jako obraně před nacionalismem, pragmatickém zachování...

Harald Christian Scheu

Koncept rovných příležitostí z české a evropské perspektivy

Tématem tohoto příspěvku je koncept rovných příležitostí z české a evropské perspektivy. Vzhledem k tomu, jak je právní úprava...