Články autora: Luboš Jemelka

Luboš Jemelka

JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.je právník a politolog. Přednáší na vysoké škole CEVRO Institut a pravidelně publikuje zejména k problematice správního práva.

září
08
2015
Luboš Jemelka

Změny v přestupkovém zákoně

S účinností od 1. října 2015 dojde v oblasti přestupkového práva k celé řadě změn. Mimo jiné vznikne nová evidence přestupků (byť pouze pro vybrané přestupky) nebo se prodlouží doposud často kritizovaná ...

září
03
2014
Luboš Jemelka

Pár poznámek z praxe rozkladových komisí

V následujícím textu bych se chtěl pozastavit nad některými skutečnostmi týkajícími se činnosti rozkladové komise. Vedle charakteristiky této komise bych chtěl poukázat také na některé problémy, se kterými ...

srpen
09
2014
Luboš Jemelka

Nový zákon o kontrole a správní řád

Nový zákon o kontrole č. 255/2012 Sb., byl schválen dne 14. června 2012 a platnosti nabyl vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 19. července 2012. Účinnosti však nabyl až 1. ledna 2014. Důvodem pro toto odložení ...

nejčtenější