Články autora: Daniel Hanuš

Daniel Hanuš

Mgr. et Mgr. Daniel Hanuš je spolupracovníkem CI Time.

březen
13
2016
Daniel Hanuš

Dítě jako subjekt občanského práva v ČR

Dítě je jedním z nejdůležitějších a zároveň nejohroženějších členů společnosti. S faktem, jak ta která společnost přistupuje k dětem, je spojena míra její vyspělosti a kvalita právní ochrany, která je ...

duben
06
2015
Daniel Hanuš

Dítě – objekt či subjekt péče: Praktické a teoretické ohlédnutí po roce od rekodifikace soukromého práva

Dne 30. března 2015 se v prostorách atria budovy vysoké školy CEVRO Institut konala konference zaměřená na dítě a jeho postavení v soukromém právu s ohledem na péči, která je mu poskytována v rámci rodinně-právní ...

nejčtenější