září
30
2015

Vlakem, autobusem i na kole na jeden klik

S Leošem Novotným, výkonným ředitelem společnosti LEO Express o významu konkurence na železnici, propagandě Českých drah a jejich spjatosti s orgány veřejné správy, inovativních řešeních ve prospěch zákazníků, radosti z podnikání i expanzi soukromých dopravců na zahraniční trhy.

CI_time_9_15Podnikání na železnici dlouho bylo nepředstavitelné. Co podle Vás bránilo lidem pochopit, že i sem konkurence patří?

Podnikání na železnici zůstává pro mnoho lidí stále nepředstavitelné. Je to ale dlouhodobý proces a situace se rychle mění. Těch, kteří pochopili, že právě díky konkurenčnímu prostředí se skokově zvýšila úroveň dopravy, je čím dál víc. Myšlenkovému posunu bránila propaganda státních drah o tom, že nelze provozovat osobní železniční dopravu bez silné role monopolistického dopravce, bez dotací. Jenom na trase Praha – Ostrava ukazujeme, že efekt konkurence je opačný. Zvýšil se standard dopravy, železniční doprava zaměstnává více lidí, veřejná doprava dává ekologicky i ekonomicky smysl pro stát, regiony i jednotlivce. Kromě toho rychlejší změně směrem k liberalizované férové dopravě brání samozřejmě silné a propletené struktury napříč ČD a orgány veřejné správy.

Laboratoř Evropy

Jak by vypadaly ceny a služby v osobní železniční dopravě, kdyby se trh otevřel při prvních pokusech o reformu v polovině 90. let? Myslíte, že bychom dnes byli výrazně jinde, než v této oblasti jsme?

Nejde jen o to, přijít s dobrým nápadem, který dává smysl, ale přijít s ním v pravou dobu. Jsme přesvědčeni, že právě nyní je nejen nejlepší čas na změnu, ale také nejvyšší čas. Česká republika i Evropa se musí rozhodnout, jestli chce zbytečně dotovat ztrátové státní dopravce, nebo skutečně posunout veřejnou dopravu, aby vyhovovala současným a budoucím nárokům. Jsme rádi, že jsme u toho, baví nás aktivně smysluplnou veřejnou dopravu vytvářet.

Tvrdí se, že v intenzitě konkurence na železnici jsme patrně v situaci, která není běžná ani jinde ve světě. Je takové tvrzení pravdivé? Jsme opravdu takoví novátoři a inovátoři? Kde jsou toho příčiny a jak se to projevuje?

Podobné soukromé železniční společnosti provozující osobní dopravu, které jezdí na komerční riziko, jsou v Evropě čtyři: italské NTV, rakouský Westbahn a dvě společnosti v České republice, my a RegioJet. Říkáme, že jsme evropskou laboratoří, která dokazuje, že konkurence na železnici je přínosem pro všechny. Cestující si pochvalují vyšší standard služeb a optické zkrácení vzdálenosti mezi Prahou a Ostravou. Jezdíme na komerční riziko, tudíž stát nemusí provoz dotovat jako v případě dopravy v závazu veřejné služby, která byla na trati před naším vstupem. Kraje připravují soutěže, protože si ověřili, že jim soutěžení dopravců přináší lepší služby za nižší cenu. Ukazujeme Evropě, že liberalizace přináší pro společnost pozitiva a že čím dřív se rozhodne aktivně opustit politiku nákladného nesystémového opečovávání státního dopravce, tím lépe.

Překážky férovému podnikání

Jak by se dle Vás měl vyvinout či změnit regulatorní rámec podnikání na železnici, aby přechod od státního monopolu Českých drah ke konkurenci byl dokonán?

Stát by měl nastavit jasná pravidla bez možnosti výjimek a dále už do procesu invazivně nezasahovat. Stejně jako u autobusové dopravy nebo de facto i dopravy nákladní železniční. Tvrdíme, že páteřní linky pomoc státu nepotřebují, proto by měly být provozovány na komerční riziko, optimálně na bázi tzv. open access, tedy otevřeným přístupem k trhu (samozřejmě za předpokladu splnění podmínek), což je nyní případ tratě Praha – Ostrava. Tratě, které si na sebe nevydělají, ale je zde ospravedlnitelný veřejný zájem k zajištění základní dopravní obslužnosti, se potom mají provozovat na základě výsledku výběrového řízení na dopravce, který bude službu provozovat v závazku veřejné služby. To znamená, že objednatel, tedy stát nebo kraj, platí rozdíl mezi tržní cenou a cenou dopravy v závazku. První soutěže už ukazují, že stát a kraje ušetří. První ze soutěží, které vypsalo Ministerstvo dopravy, probíhá nyní (na trať Plzeň – Most) a nabídkové ceny soukromých dopravců jsou výhodnější než u nabídky státem vlastněného dopravce. Kromě o téměř čtvrtinu výhodnější částky na km jsme zde nabídli wifi a občerstvení. Standard, který se na našich palubách stal samozřejmostí.

Co se týká legislativy, v současné době se připravuje nový úřad regulátora, tzv. Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře. Úřad může řešit zejména budoucí spory, které by mohly s otevřením trhu přijít. Normy, které umožňují soukromé podnikání na železnici, už máme. Regulátor sám není řešení, jedná se o dlouhodobou koncepční změnu směrem k liberalizovanému trhu. Kde je vůle, tam je cesta, takže bychom si pro narovnání prostředí vystačili se soutěžením a důsledným dodržováním pravidel hospodářské soutěže.

Prvního října nás čeká soud s Českými drahami, který ovlivní další liberalizaci v České republice. Než soukromníci vstoupili na železniční trh, České dráhy tvrdily, že do té doby musely své jízdenky dotovat. Po vstupu šly o 60 % dolů a najednou tvrdily, že vydělávají. Tahle matematika nevychází. Nejen že kazí hospodářskou soutěž, ale musí tedy dotovat linky jinde. Místo toho, aby se veřejné peníze používaly na rozvoj, používají se na vytlačení konkurence z trhu. Výsledek sporu tak není o výhře LEO Expressu nebo o ČD, ale o tom, jestli budou cestující již brzy využívat kvalitnější veřejnou dopravu v dalších místech České republiky nebo budou veřejnými penězi dotovat provoz ČD.

Mohou čeští dopravci využít úspěchu doma a proniknout na zahraniční trhy?

Ostrý vstup na trh nás lecčemu naučil, například ještě více optimalizovat náklady. Ty máme na vlkm nyní třikrát nižší než státem vlastněný dopravce. Za necelé tři roky jsme úspěšně rozšířili trasy přes hranice do Polska a Slovenska a naše expanze tím rozhodně nekončí. Nižší finanční požadavky na stát, finančně dostupná door-to-door doprava pro cestující s vysokým standardem služeb jako wifi nebo občerstvení, ekologicky šetrná řešení: dokazujeme, že tento model funguje a lze jej dále komerčně rozvíjet a pronikat tak na další trhy. Tedy ano, náš model je replikovatelný všude, kde stále funguje dominantní kolos, a je zde tedy prostor pro zlepšení.

Doprava na jeden klik

Konkurence všude přináší nová inovativní řešení. Jaké nové služby můžeme čekat, že se v blízké budoucnosti přidruží ke službám přepravy osob. Jak bude vypadat balík dopravních služeb za několik let?

Trend multimodální door-to-door dopravy už je patrný nyní. Ani my už se nepředstavujeme jako výlučně železniční dopravce, ale jako multimodální dopravce, který nabízí také dopravu autobusem a zajišťuje další dopravní služby. To znamená, že nejdříve je potřeba cestujících přepravit se z místa A do místa B a naším úkolem je nabídnout jim nejlepší řešení. Takové řešení je ekonomické pro ně i pro stát, dlouhodobě ekologicky smysluplné a zároveň uživatelsky přátelské a pohodlné. Zjednodušeně řečeno, na delší tratě dává smysl železnice, která na evropské úrovni může konkurovat jak silniční, ale i letecké dopravě, na kratší vzdálenosti je řešením autobusová doprava, ideálně v ekologické variantě, pro individuální dopravní spojení domů nebo do cíle je ideálním řešením sdílená automobilová doprava (jako například Uber, se kterým spolupracujeme) nebo cyklodoprava.

Již nyní se vyvíjí aplikace, které spojí všechny provozovatele různých dopravních módů a cestující si bude kupovat jedním klikem celou cestu z domu až na práh cílové destinace. A bude věcí systémového nastavení, že se na takové cestě bude podílet několik dopravců a několik dopravních módů. Zjednodušeně, jednou kliknu a tím si objednám taxi nebo Uber na nádraží, cestu vlakem do Ostravy, návazný autobus do dalšího města i si například zarezervuji kolo v cílovém místě. Budou sílit trendy, aby cestujícího doprava a její plánování co nejméně zatěžovalo. Už nyní je objednání prostřednictvím aplikací velice jednoduché – a také stále oblíbenější.


Leoš Novotný

  • Narodil se v roce 1985 v Jihlavě. 
  • Vystudoval ekonomii (BSc.) na University of Warwick.
  • Je výkonným ředitelem ve společnosti LEO Express, středoevropského železničního, autobusového door-to-door dopravce, který zahájil své fungování v listopadu 2012 a nyní spojuje 34 měst v České republice, na Slovensku a v Polsku.
  • Svoji profesionální kariéru zahájil velmi brzy. Vedle svých studií zastával manažerské a menšinové akcionářské pozice ve společnosti Hamé, a.s., kde se zabýval zejména trhy ve Spojeném království a Číně. Po prodeji firmy Hamé, na kterém se aktivně podílel, nastoupil do společnosti Raiffeisen Investment AG ve Vídni, kde pracoval v oblasti soukromých kapitálových obchodů v regionu střední a východní Evropy, a to jako člen týmu pro finanční sponzoring a reality. 
  • Založil soukromou investiční společnost AAKON Capital, která získává, organizuje, investuje a spravuje soukromé kapitálové investice do malých a středních příležitostí v České republice, DACH a regionech střední a východní Evropy jménem svých investorů.
  • Hovoří 7 cizími jazyky, učí se čínsky.

 

Tagy

nejčtenější