říjen
17
2014

Ignoruje vláda dopady zvyšovania minimálnej mzdy?

Slovenská vláda schválila zvýšenie minimálnej mzdy z 352 eur na 380 eur s platnosťou od 1. 1. 2015. Ministerstvo práce vyčíslilo očakávané dopady zvýšenia minimálnej mzdy na podnikateľské prostredie. Z údajov výberového štatistického zisťovania o cene práce očakáva, že zvýšenie minimálnej mzdy sa negatívne dotkne 110 270 pracovných miest. Celkový nárast mzdových nákladov by tak podľa MPSVaR mal zamestnávateľov stáť 33,8 mil. eur ročne.

Tento výpočet je však vzdialený od reálnych dopadov, ktoré budú podstatne negatívnejšie. Ministerstvo v dopadovej časti ignoruje fakt, že slovenská legislatíva v skutočnosti pozná až 6 pásiem minimálnej mzdy rozdelených podľa tzv. stupňa náročnosti pracovného miesta. Vyššie pásma minimálnej mzdy sú násobkom prvého, základného pásma:

 

Hlavne v 2. a 3. pásme minimálnej mzdy vyšších stupňov náročnosti sa pritom nachádza ďalších viac ako 100 000 zamestnancov.

8,0 % zvýšenie minimálnej mzdy bude mať preto signifikantný vplyv na navýšenie mzdových nákladov desaťtisícov zamestnancov na vyššom stupni náročnosti pracovného miesta, čo ministerstvo práce vo svojej analýze ignoruje. Aj tieto pracovné miesta budú ohrozené, pokiaľ zamestnávatelia nebudú mať zdroje na razantné zvýšenie ich miezd.

Ak takéto extrémne navýšenie minimálnej mzdy (ktoré takmer dvojnásobne predbieha rast priemernej mzdy aj produktivity práce) nemá spôsobiť rozsiahly zánik pracovných miest, musí byť kompenzované inými opatreniami. Preto navrhujeme:

  • Aby zvýšenie minimálnej mzdy bolo podmienené schválenou a platnou odvodovou úľavou. Jej výslednú podobu však vláda do dnešného dňa nepredložila a vzniká tak otázka, či schvaľovanie úľavy stihne prejsť do nového roku riadnym legislatívnym procesom.
  • So schválením minimálnej mzdy by mali byť zrušené stupne náročnosti. Ak by ostali zachované, ani odvodová úľava by nezabránila ohrozeniu desaťtisícov pracovných miest. Aj v lete prezentovaný návrh odvodovej úľavy Ministerstva financií „zabudol“, že pásma existujú, a negatívne dopady na vyššie mzdové pásma nijako nekvantifikoval.

 


Článek je převzat z http://iness.sk/

Tagy

nejčtenější

Rok Novak

EU as a Hayekian federation

About conservative case for EU, much needed reforms to cope with nationalism and pragmatic conservation of monetary union...

Rok Novak

EU jako hayekovská federace

O konzervativních argumentech pro Evropskou unii, nutných reformách jako obraně před nacionalismem, pragmatickém zachování...

Harald Christian Scheu

Koncept rovných příležitostí z české a evropské perspektivy

Tématem tohoto příspěvku je koncept rovných příležitostí z české a evropské perspektivy. Vzhledem k tomu, jak je právní úprava...

Jiří Š. Cieslar

Vítězství rozumu nad city aneb číst Masaryka

Bez větší pozornosti vyšla koncem léta publikace historika a prvního československého velvyslance v Izraeli Miloše Pojara...

Václav Rybáček

Státní kase štěstí přeje

Finance státu, aktuálně jedno z hlavních témat politických bojů. Veřejnost je zásobována zprávami o rekordních přebytcích,...