Články autora: Eva Horzinková

Eva Horzinková

Doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. je garantkou bakalářského a magisterkého oboru veřejná správa na vysoké škole CEVRO Institut.

únor
11
2016
Eva Horzinková

Zamyšlení nad odbornou kvalifikací veřejné správy

Odborná kvalifikace pracovníků veřejné správy v České republice je jednou ze základních podmínek její úspěšné činnosti a je chápána jako součást širší koncepce rozvoje lidských zdrojů pro veřejnou správu ...

listopad
20
2015
Eva Horzinková

Zamyšlení nad trestní odpovědností zastupitelů

Právní odpovědnost obecně patří k základním institutům veřejné správy. Je poměrně složité tento institut definovat nebo přesně popsat. Nejsou jednoznačné názory na to, jaký je její smysl a jakým způsobem ...

nejčtenější